Martodden B6

Ny bebyggelse på Nordviken, Martodden B6.

Nordviken1-980x400[1]

Snart oppstart på nytt byggetrinn på Martodden. Bak utbyggerselskapet, Martodden Utvikling 2 KS,
står blant annet Backe Prosjekt AS og BEIAS Gruppen AS. Rekkehusene på Nordviken bygges av NORDBOLIG Hamar AS. –

Bolig-Portalen as er her byggeteknisk prosjekterende på dette byggetrinn som vi også var på byggetrinn B8.

Les mer …