Om oss

BoligPortalen as ble etabler 2008 og lokalisert i Brumunddal. Prosjektering av eneboliger og flermanns-boliger, fortrinnsvis trehus, er kjerneområdene for vår virksomhet. Vi har lang erfaring med prosjektering mot ferdighusbransjen.
Selskapet er uten kjedebindinger og de ansatte eier 100% av selskapet.

BoligPortalen vil kunne hjelpe dere fra ideskisse, anmeldelsestegning, perspektiv render og til detaljprosjektering (arbeidstegning). I prosjekterte tiltak kan BoligPortalen også bistå som ansvarlig søker. BoligPortalen har valgt Revit Architecture som arbeidsverktøy.

Vi har med basis i våre dagligdagse rutiner utarbeidet styringssystemer og «sjabloner» som gjør at rasjonell prosjektering ikke går på bekostning av kvalitet. Fagrelaterte produkter samordnes i mange prosjekter direkte mot produsent og koordineres på denne måten inn i tiltaket.

BoligPortalen har en flat organisasjon der ansvar er delegert og følger oppgavene. Spørsmål ang. løpende tiltak tas opp direkte med saksbehandler.

Sentral godkjenning for prosjektering og ansvarlig søker innen tiltaksklasse 1 og 2. Godkjente områder er arkitektur, overordnet ansvar prosjektering, oppmålingsteknisk prosjektering og søker.