Diset på Biri

Diset er nyetablert med boligområde like sør før Biri sentrum. Boligene består av eneoliger i kjede og rekkehus.

460239c726EDNthumb3313[1]

På Diset skal det i første byggetrinn oppføres 3 tomannsboliger. Her vil det bli totalt 6 stk 4 roms vertikaldelte boenheter fordelt på Tun 1 og Tun 2 med egen carport ved inngangen.

Les mer ..