Beskrivelse av tjenester

DAK modell –  modelering av tiltakets bygninger. Disse vises med plantegning, snitt, arealer, fasader og med enkle 3d visualiseringer.

Anmeldelsestegningen – bygningene plassert i terreng og i forhold til stedlige reguleringer. Dette visualiseres med en situasjonsplan, snitt og fasaderoppriss der bygningene vises med eksisterende terreng og nye opparbeidede terrengtilpasninger.

Detaljprosjektering – beregninger (statikk), beskrivelser, detaljer og målsetting av konstruksjonen. Består av planbeskrivelser, snitt og bjelkelagstegninger, event. vegger i oppriss.

Materiallister – mengdebeskrivelser av bygningen inkl. stykklister av bjelkelag, sperrer og stenderverk.

Rendering – fotorealistisk fremstilling av bygget, med materialkobling, lyssetting og ønsket bakgrunnsbilde. Brukes til salgsprospekt, byggetavler etc.