Beskrivelse av tjenester

DAK modell –  modelering av tiltakets bygninger. Disse vises med plantegning, snitt, arealer, fasader og med enkle 3d visualiseringer.

Anmeldelsestegningen – bygningene plassert i terreng og i forhold til stedlige reguleringer. Dette visualiseres med en situasjonsplan, snitt og fasaderoppriss der bygningene vises med eksisterende terreng og nye opparbeidede terrengtilpasninger.

Detaljprosjektering – beregninger (statikk), beskrivelser, detaljer og målsetting av konstruksjonen. Består av planbeskrivelser, snitt og bjelkelagstegninger, event. vegger i oppriss.

Materiallister – mengdebeskrivelser av bygningen inkl. stykklister av bjelkelag, sperrer og stenderverk.

Rendering – fotorealistisk fremstilling av bygget, med materialkobling, lyssetting og ønsket bakgrunnsbilde. Brukes til salgsprospekt, byggetavler etc.

 

Bestilling av prosjektering

Bestilling av tjenester hos BoligPortalen as kan gjøres ved direkte henvendelse på telefon ( 95 243 000 ) , e-post (post@bolig-portalen.no) eller ved å sende inn utfylt bestillingsskjema. Bestillingsskjemaet vil være en veileder eller sjekkliste der du vil få innspill på hvilke opplysninger som må foreligge for å gjennomføre oppdraget.

 

…/ Les mer her /