Bestilling av prosjektering

Bestilling av tjenester hos BoligPortalen as kan gjøres ved direkte henvendelse på telefon ( 95 243 000 ) , e-post (post@bolig-portalen.no) eller ved å sende inn utfylt bestillingsskjema. Bestillingsskjemaet vil være en veileder eller sjekkliste der du vil få innspill på hvilke opplysninger som må foreligge for å gjennomføre oppdraget.

 

Bestiller vil motta en ordrebekreftelse etter vår innregistrering av oppdraget. Lesebekreftelse av denne vil være å forstå som en aksept fra bestiller.

Last ned bestillingsskjemaet her