Bestilling av prosjektering

Bestilling av tjenester hos BoligPortalen as kan gjøres ved direkte henvendelse på telefon ( 95 243 000 ) , e-post (post@bolig-portalen.no) eller ved å sende inn utfylt bestillingsskjema. Bestillingsskjemaet vil være en veileder eller sjekkliste der du vil få innspill på hvilke opplysninger som må foreligge for å gjennomføre oppdraget.

 

Bestiller vil motta en ordrebekreftelse etter vår innregistrering av oppdraget. Lesebekreftelse av denne vil være å forstå som en aksept fra bestiller.

Last ned bestillingsskjemaet her

Beskrivelse av tjenester

DAK modell –  modelering av tiltakets bygninger. Disse vises med plantegning, snitt, arealer, fasader og med enkle 3d visualiseringer.

Anmeldelsestegningen – bygningene plassert i terreng og i forhold til stedlige reguleringer. Dette visualiseres med en situasjonsplan, snitt og fasaderoppriss der bygningene vises med eksisterende terreng og nye opparbeidede terrengtilpasninger.

Detaljprosjektering – beregninger (statikk), beskrivelser, detaljer og målsetting av konstruksjonen. Består av planbeskrivelser, snitt og bjelkelagstegninger, event. vegger i oppriss.

Materiallister – mengdebeskrivelser av bygningen inkl. stykklister av bjelkelag, sperrer og stenderverk.

Rendering – fotorealistisk fremstilling av bygget, med materialkobling, lyssetting og ønsket bakgrunnsbilde. Brukes til salgsprospekt, byggetavler etc.